1991 - 1999

1991

8. junij

Posvetitveni koncert novih orgel:

H. Bergant – orgle, T. Lorenz – violina, L. Lebič

 

15. junij

Pihalni trio:

H. Bergant – orgle, A. Grčar in S. Arnold – trobenta

 

29. junij

Godalni orkester, dir. M. Letonja;

M. Strmčnik – orgle, A. Petrač – violončelo, T. Kerekeš – trobenta, MePZ Župnije Prevalje

 

22. december

Adventni koncert:

MePZ Župnije Prevalje, R. Burdzi – orgle, učenci NGŠ Ravne na Koroškem

1992

16. maj

Orgelski koncert študentov AG Ljubljana

 

31. maj

Trio barocco forte

(M. Strmčnik – orgle, O. Gracelj – sopran, S. Arnold – trobenta)
ter MePZ Župnije Prevalje

 

14. avgust

Koncert ob župnijskem prazniku

P. Ramovš – orgle, Godalni kvartet Petrač, Mladinski in MePZ Župnije Prevalje

 

20. september

Koncert:

H. Bergant – orgle, A. Marcosig – violina

 

18. oktober

Slovenski pihalni kvintet, MePZ Župnije Prevalje

 

20. december

Božični koncert:

MoP Vres, MePZ Župnije Prevalje, R. Prednik – rog, R. Burdzi – orgle

1993

7. februar

MoPZ Franc Zagornik

dir. G. Filipič

 

28. marec

MePZ Škofja Loka

dir. T. Tozon

 

16. maj

Ljubljanski madrigalisti:

dir. M. Šček

 

21. maj

Koncert:

Musical z zagrebškimi solisti

 

5. junij

»Pesem upanja«:

MePZ Rož (Šentjakob v Rožu), dir. L. Milisavljevič

 

20. junij

Kvartet Saxovhonik (Dunaj)

dir. Oto Vrhovnik

 

11. junij

MoPZ Cantilena (Wroclav, Poljska)

 

5. avgust

Koncert ob župnijskem prazniku:

P. Ramovš – orgle, T. Trček – tenor, MePZ Župnije Prevalje

 

19. september

Slovenski baročni trio:

I. Baar – sopran, M. Strmčnik – orgle, T. Lorenz – violina

 

9. oktober

Simfoniki RTV Ljubljana

dir. A. Nanut, solist T. Potočnik – orglee

 

30. oktober

Komorni zbor Ave (Ljubljana)

dir. A. Hauptman

1994

14. maj

Slovenski komorni zbor (Ljubljana)

dir. M. Cuderman

 

18. maj

Orgelski koncert:

M. Motnik

 

4. junij

Celjski godalni orkester

dir. M. Letonja

 

23. junij

Ljubljanski trobilni kvintet

 

25. junij

MoPZ Žitara vas

 

26. junij

Flavte brez meja (Ljubljana)

 

13. avgust

Orgelsko-pevski koncert

L. Lampret, M. Motnik, R. Burdzi – orgle, MlPZ in MePZ Župnije Prevalje

 

24. september

Slovenska filharmonija

dir. M. Letonja 1. oktober Orgelski koncert: P. Ramovš – orgle, K. Ramovš – kljunasta flavta

 

25. november

Koncert Orkestra slovenske policije

dir. M. Šurbek Bertoncelj – klavir, J. Kotar – klarinet

 

11. december

Adventno-božični koncert

T. Lorenz – violina, M. Zlobko – harfa, M. Trček – tenor, B Šinigoj – kitara, MePZ Župnije Prevalje

1995

23. junij

Orgelski koncert študentov AG Ljubljana

 

16. september

Trio barocco forte

(O. Gracelj – sopran, S. Arnold – trobenta, M. Strmčnik – orgle)

 

13. oktober

Ljubljanski madrigalisti

dir. M. Šček

 

18. november

MePZ Gallus (Celovec),

dir. J. Ropitz

 

9. december

Godalni kvartet Slovenske filharmonije (Ljubljana)

Stran 1 od 2

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje